Nuvarande uppdrag

Sedan oktober 2018 arbetar jag tillsammans
med Gapminder och deras klimatarbete

Tack vara våra gedigna kunskaper om Klimatet är vi involverade i CirEkos klimattävling, SPARAton som går av stapeln under 2020.

Sagt om Talking Bridge