Daniel Nordström

Jag är brobyggaren som är utbildad i tvärvetenskap, föreläsaren du kommer ihåg och konsulten som har en fallenhet för förklaringar. Jag tänker i figurer, brinner för mänsklighetens framtid och vet att alla idéer förtjänar en välgjord presentation. 

I am a bridge builder educated in interdisciplinary sciences, a lecturer you will remember and a consultant specialized in explaining things. My brain works best with figures, I am passionate about the future of humanity and I know that all ideas deserves a well done presentation.

Kontakta oss:

daniel@talkingbridge.se
+46 (0)70-271 93 64

Daniel Nordström 
Ringvägen 55 
731 40 Köping, Sweden

© Copyright Talking Bridge